Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

·        Objednávky jsou přijímány přes rezervační formulář, webové stránky, Facebook, Instagram nebo emailem

·        Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a obdržení 50% zálohy na bankovní účet fotografa

·        Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

·        Kateřina Hánová v okamžiku objednání získává ke zpracování osobní údaje klienta a to jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, adresu pro doručování v listinné formě, mailovou adresu a telefonní číslo. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.

·        Tyto osobní údaje jsou poskytnuty za účelem poskytování služeb a realizace vzájemné komunikace mezi fotografem a klientem a pro účely Zákona o daních z příjmů

·        Získané osobní údaje budou u fotografa uloženy po dobu 3 let v návaznosti na Daňový řád.

OBJEDNACÍ LHŮTA

·        Termíny prosím objednávejte minimálně 1 týden před předpokládaným dnem focení.

ZRUŠENÍ REZERVACE

·        Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky, SMS zprávou, e-mailem nebo prostřednictvím rezervačního formuláře fotografovi tuto skutečnost alespoň 2 dny před focením

·        50% záloha nebude klientovi navrácena, pokud domluvený termín definitivně zruší méně jak dva dny před domluveným termínem.

.        Dojde-li ke zrušení termínu ze strany fotografa, nabídne fotograf klientovi náhradní termín nebo vrátí celou zálohu.

SPLATNOST CEN

·        Druhá polovina částky balíčku a cestovné jsou splatné na základě faktury vystavené fotografem a to převodem nejdéle do týdne od jejího vystavení.

·        Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

DOBA FOCENÍ

·        Doba focení je orientační a je uvedena u každého fotobalíčku.

·        Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.

·        Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, fotograf si vyhrazuje právo fotografování zrušit a smluvené místo opustit.

EXTERIÉROVÉ FOCENÍ

·        Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem.

·        V případě špatného počasí se exteriérové focení může přesunout na nejbližší volný termín.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

·        Fotografie v rámci zvoleného fotobalíčku vybírá fotograf sám dle svého nejlepšího uvážení. 

·        Je možné upravit i fotografie nad rámec balíčku – náhledy dalších zdařilých snímků zašle fotograf klientovi po zpracování vlastního výběru.

·        Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf (výběr náhledů), jejich počet není pevně stanoven.

·        Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenshotovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě).

·        Výběr k úpravě odešle klient zpět co nejdříve, nejpozději však do 10 dnů od jejich obdržení.

·        Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií).

·        Objednání fotografií k úpravě i k tisku je závazné – pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku.

 

Každá další fotografie nad rámec fotobalíčku:

·        Fotografie navíc s úpravou a tiskem 120,- Kč

·        Fotografie navíc se základní úpravou 100,- Kč

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

·        Fotograf poskytne klientovi upravené fotografie v elektronické formě ve dvou variantách a to:
– v rozlišení pro tisk
– fotografie určené ke sdílení na sociálních sítích – zmenšené tak, aby se po nahrání na Facebook nebo Instagram zachovala maximální možná kvalita

·        Doba dodání fotografií je maximálně 15 pracovních dnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení.

·        Hotová zakázka se doručí klientům formou galerie v elektronické verzi.

·        Tištěné fotografie se doručí zásilkou prostřednictvím Zásilkovny (osobní předání v České Lípě nebo Děčíně).

·        Zpracované fotografie jsou dodány ve formátu .JPG.

·        Neupravené fotografie neposkytuji!

Dodací lhůta se prodlužuje v následujících případech:

·        Při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku.

·        Pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 2. týdnů od zaslání náhledů.

VYVOLÁNÍ FOTOGRAFIÍ, TISK A REKLAMACE

·        Fotografie jsou vyvolávány u ověřeného dodavatele ve formátu 10×15 cm na hedvábný fotopapír.

.        Na žádost klienta je možné v rámci zpracování zakázky nechat vytisknout vybrané upravené fotografie až do velikosti 100×150 cm. Jakmile bude zakázka odevzdána, zařizuje si klient tisk fotografií sám.

FOTOPAPÍR

RozměrCena
20×30 cm50
30×45 cm80
  

FOTOPLÁTNO

RozměrCena
20×30 cm350
30×45 cm550
60×40 cm850
75×50 cm950
90×60 cm1300
105×70 cm2150
120×80 cm2400
135×90 cm3000
150×100 cm3800

·        Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.

·        Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

·        Neupravené náhledy se archivují po dobu 1 měsíce od zaslání výběru. Po této době data fotograf s ohledem na GDPR odstraní.

·        Upravené fotografie fotograf archivuje po dobu 12 měsíců. Může je tedy klientovy znovu zaslat elektronickou formou. Poté bude online galerie smazána, doporučuji tedy jejich včasné stažení.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

·        Klient zaplacením zakázky souhlasí se zveřejněním fotografií pro propagační účely fotografa a to převážně na webu, Facebooku a Instagramu.

AUTORSKÁ PRÁVA

·        Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

·        Odevzdané fotografie nesmí klient nijak dál upravovat, přebarvovat a vydávat za vlastní.

.        Při sdílení fotografií na sociálních sítích nebo osobních stránkách klienta je klient povinen sdílet fotografii s uvedením fotografova jména a odkazu na jeho webové stránky, Facebook nebo Instagram